คำศัพท์ไทย-พม่า

อ่างน้ำ

คำศัพท์ไทย

ของใช้ในห้องน้ำ ›

ภาษาพม่าေရကန္

อ่านว่าเหย่ กั่น

1