คำศัพท์ไทย-พม่า

อิ่ม

คำศัพท์ไทย

หมวดอาหาร ›

ภาษาพม่า၀ျပီ

อ่านว่าวาบิ

1