ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "อิ่ม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อิ่ม

    ภาษาพม่า ၀ျပီ

    อ่านว่า วาบิ

    หมวดหมู่ หมวดอาหาร