ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "หนึ่งชั่วโมง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หนึ่งชั่วโมง

    ภาษาพม่า တစ်နာရီ

    อ่านว่า ตหน่าหยี่