หนังตา

คำศัพท์ไทย

หมวดอวัยวะของร่างกาย ›

ภาษาพม่า မ်က္ရစ္

อ่านว่า มแย่ด ข่น

1