ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "สีใบไม้อ่อน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สีใบไม้อ่อน

    ภาษาพม่า စိမ္းနုေရာင္

    อ่านว่า แพด พู เหย่า

    หมวดหมู่ หมวดสีต่าง ๆ