ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "สามี / ภรรยา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สามี / ภรรยา

    ภาษาพม่า လင္မယား

    อ่านว่า หลีน / มะย้า

    หมวดหมู่ ทั่วไป