ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "สามสิบนาที"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สามสิบนาที

    ภาษาพม่า သံုးဆယ္မိနစ္

    อ่านว่า มนิ่ด ตงแส่

    หมวดหมู่ หมวดวัน เวลา

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "สามสิบนาที"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
สิบนาทีဆယ္မိနစ္
สามสิบသံုးဆယ္
สามสิบเอ็ดသံုးဆယ္႔တစ္
สามสิบวินาทีသံုးဆယ္