ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "สาม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "สาม"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
สามสิบသံုးဆယ္
สามสิบวินาทีသံုးဆယ္
สามสิบเอ็ดသံုးဆယ္႔တစ္
สามสิบนาทีသံုးဆယ္မိနစ္