ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "สองแสนสี่หมื่นห้าพัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สองแสนสี่หมื่นห้าพัน

    ภาษาพม่า ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းငါးေထာင္

    อ่านว่า นเต็งน์ เลเตา งาเถ่า

    หมวดหมู่ หมวดตัวเลข