ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "สองพัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สองพัน

    ภาษาพม่า ႏွစ္ေထာင္

    อ่านว่า นะเถ่า

    หมวดหมู่ หมวดตัวเลข

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "สองพัน"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
หนึ่งพันတစ္ေထာင္
พันေထာင္
สองနွစ္
สองแสนสี่หมื่นห้าพันႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းငါးေထာင္
หนึ่งพันล้านသန္းတစ္ေထာင္
เจ็ดพันခုႏွစ္ေထာင္
สองร้อยနွစ္ရာ
มือสองသံုးျပီးသား
สิบสองတစ္ဆယ္႔နွစ္