ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "สวัสดีปีใหม่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สวัสดีปีใหม่

    ภาษาพม่า မဂၤလာႏွစ္သစ္ကူး

    อ่านว่า หมิ่งกะลา ซิตอ นิติกู บ่าขะเมี่ย

    หมวดหมู่ หมวดวัน เวลา