ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "วันพฤหัสบดี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วันพฤหัสบดี

    ภาษาพม่า ၾကာသာပေတး

    อ่านว่า จ่า ต่า บเดเน่ะ