ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "วันนี้"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  วันนี้

  ภาษาพม่า ဒီေန႕

  อ่านว่า ดีเนะ

  หมวดหมู่ ทั่วไป

 • 2/2

  วันนี้

  ภาษาพม่า ဒီေန႔

  อ่านว่า ดี่ เน่ะ

  หมวดหมู่ หมวดวัน เวลา