ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "รถจักรยานยนต์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รถจักรยานยนต์

    ภาษาพม่า ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္

    อ่านว่า หม่อ ต่อ ไส่ แก่

    หมวดหมู่ หมวดยานพาหนะ