ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ยี่สิบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยี่สิบ

    ภาษาพม่า ႏွစ္ဆယ္

    อ่านว่า นเส่

    หมวดหมู่ หมวดตัวเลข