ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ยี่สิบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ยี่สิบ

    ภาษาพม่า ႏွစ္ဆယ္

    อ่านว่า นเส่

    หมวดหมู่ หมวดตัวเลข

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ยี่สิบ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
หนึ่งร้อยยี่สิบတစ္ရာတစ္ဆယ္
ยี่สิบเอ็ดႏွစ္ဆယ္႔တစ္