ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ยากิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ยากิน"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
กินยาေဆးေသာက္ပါ
ยาคุมกำเนิดတားေဆး
ยาฉีดထိုးေဆး
ยาทาလိမ္းေဆး
ยาน้ำေဆးရည္
ยาเม็ดေသာက္ေဆး
ยาถ่าย၀မ္းႏႈတ္ေဆး
กินข้าวไหมထမင္းစားျပီးျပီလား
ยาถ่ายพยาธิသံခ်ေဆး