ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "มีด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มีด

    ภาษาพม่า ဓား

    อ่านว่า ดา

    หมวดหมู่ ของใช้

คำศัพท์ไทย หมวด "ของใช้" เหมือนกับ "มีด"   ได้แก่