ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "พ่อ / แม่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พ่อ / แม่

    ภาษาพม่า အေဖအေမ

    อ่านว่า อะเผ่ / อะเหม่

    หมวดหมู่ ทั่วไป