ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "พัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "พัน"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
หนึ่งพันတစ္ေထာင္
สองพันႏွစ္ေထာင္
หนึ่งพันล้านသန္းတစ္ေထာင္
เจ็ดพันခုႏွစ္ေထာင္
หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดတစ္ေထာင္တစ္ရာတစ္ဆယ္႔တစ္
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดတစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္႔တစ္ရာတစ္ဆယ္႔တစ္
สองแสนสี่หมื่นห้าพันႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းငါးေထာင္