ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ฝรั่ง โยเดีย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฝรั่ง โยเดีย

    ภาษาพม่า ဘို

    อ่านว่า โบล่

    หมวดหมู่ ทั่วไป