ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ปลายปี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ปลายปี"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
ปีႏွစ္
ปีที่แล้วလြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္
ต้นปีနွစ္အစ
ครึ่งปีႏွစ္၀က္
ตลอดปีတစ္ႏွစ္လံုး
ปีหน้าလာမယ္႔ႏွစ္
สิ้นปีႏွစ္ကုန္
กลางปีႏွစ္အလယ္
ทุกๆปีႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း