ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ประวัติคนไข้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ประวัติคนไข้

    ภาษาพม่า လူနာရဲ႕အခ်က္အလက္

    อ่านว่า หลู่ หน่า หย่า สวิน