บ้านหนึ่งหลัง

คำศัพท์ไทย

การนับสิ่งของ ›

ภาษาพม่าအိမ္တစ္လံုး

อ่านว่าเอ่งน์ ตลง

1