ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "บ้านหนึ่งหลัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บ้านหนึ่งหลัง

    ภาษาพม่า အိမ္တစ္လံုး

    อ่านว่า เอ่งน์ ตลง