ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "บุหรี่หนึ่งซอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บุหรี่หนึ่งซอง

    ภาษาพม่า ေဆးလိပ္တစ္ဘူး

    อ่านว่า ซเล่ด ดะบู