ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "น้ำยาล้างห้องน้ำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำยาล้างห้องน้ำ

    ภาษาพม่า အိမ္သာေဆးဆပ္ျပာ

    อ่านว่า เหย่โช คันเซเหย่