น้ำปลา

คำศัพท์ไทย

หมวดกับข้าวและอาหาร ›

ภาษาพม่าငန္ျပာရည္

อ่านว่าหงั่น ปี่ เหย่

1

ภาษาพม่าငန္ျပာရည္ေက်ာ္

อ่านว่างา จ่อ

2

หมวดอาหาร ›

ภาษาพม่าငန္ျပာရည္

อ่านว่าหงะปยาเหย่

1