ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "นาที"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "นาที"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
สิบนาทีဆယ္မိနစ္
สามสิบนาทีသံုးဆယ္မိနစ္