ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ทุกๆวัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทุกๆวัน

    ภาษาพม่า ေန႔တိုင္း

    อ่านว่า เน่ะสิ่น เน่ะได

    หมวดหมู่ หมวดวัน เวลา

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ทุกๆวัน"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
ทุกๆเดือนလတိုင္းလတိုင္း
ทุกๆปีႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း