ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ถูก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้