ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ถั่วลิสง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถั่วลิสง

    ภาษาพม่า ေျမပဲ

    อ่านว่า มเย๋ แบ

    หมวดหมู่ ผักและผลไม้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ถั่วลิสง"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
ถั่วเขียวပဲသီး
หนึ่งคืบတစ်ထွာ