ถั่วลิสง

คำศัพท์ไทย

ผักและผลไม้ ›

ภาษาพม่าေျမပဲ

อ่านว่ามเย๋ แบ

1