คำศัพท์ไทย-พม่า

ถั่วฝักยาว

คำศัพท์ไทย

ผักและผลไม้ ›

ภาษาพม่าပဲေတာ႔စိမ္း

อ่านว่าแป เเด้า เส่

1