ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ถั่วฝักยาว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถั่วฝักยาว

    ภาษาพม่า ပဲေတာ႔စိမ္း

    อ่านว่า แป เเด้า เส่

    หมวดหมู่ ผักและผลไม้