คำศัพท์ไทย-พม่า

ถังน้ำ

คำศัพท์ไทย

ของใช้ในห้องน้ำ ›

ภาษาพม่าေရဘုန္း

อ่านว่าเหย่ บง

1

หมวดของใช้ในครัว ›

ภาษาพม่าေရတိုင္ကီ

อ่านว่าเหย่ ไต่ กี่

1