คำศัพท์ไทย-พม่า

ต้นขา

คำศัพท์ไทย

หมวดอวัยวะของร่างกาย ›

ภาษาพม่าေပါင္

อ่านว่าเป่า

1