คำศัพท์ไทย-พม่า

ตะกร้า

คำศัพท์ไทย

หมวดของใช้ในครัว ›

ภาษาพม่าစေလာင္းဖံုး

อ่านว่าซอย ชิน

1