คำศัพท์ไทย-พม่า

ตอนเช้า

คำศัพท์ไทย

ทั่วไป ›

ภาษาพม่าမနက္

อ่านว่ามาเนะ

1

หมวดวัน เวลา ›

ภาษาพม่าမနက္

อ่านว่ามแน่ด

1