ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ตรวจเสล็ด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ตรวจเสล็ด"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
เสล็ดသလိပ္
ตรวจေဆးစစ္သည္
ตรวจปัสสาวะေသးစစ္သည္
ตรวจสุขภาพက်န္းမာေရးစစ္သည္
ตรวจอุจจระခ်ီးစစ္သည္