ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ชื่อ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชื่อ

    ภาษาพม่า နာမတျောကို

    หมวดหมู่ ทั่วไป