คำศัพท์ไทย-พม่า

ฉีดยา

คำศัพท์ไทย

หมวดโรคและยารักษา ›

ภาษาพม่าေဆးထိုး

อ่านว่าเซ โท

1