ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ฉีดยา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ฉีดยา"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
กระบอกฉีดยาေဆးထိုးျပြန္
เข็มฉีดยาေဆးထိုးအပ္