คำศัพท์ไทย-พม่า

จาน

คำศัพท์ไทย

หมวดของใช้ในครัว ›

ภาษาพม่าပန္းကန္

อ่านว่าบะกั่น เปีย

1