คำศัพท์ไทย-พม่า

งอบ

คำศัพท์ไทย

หมวดของใช้ส่วนตัว ›

ภาษาพม่าခေမွာက္

อ่านว่าขะเม่า

1