ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ค่อยยังชั่วแล้ว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ค่อยยังชั่วแล้ว

    ภาษาพม่า နည္းနည္းသက္သာလာျပီ

    อ่านว่า แต้ด ตา หล่า บี