ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ครึ่งปี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ครึ่งปี"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
ครึ่งชั่วโมงနာရီ၀က္
ปีႏွစ္
ปีนี้ဒီႏွစ္
ปีที่แล้วလြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္
ครึ่งเดือนလ၀က္
ต้นปีနွစ္အစ
ตลอดปีတစ္ႏွစ္လံုး
ปีหน้าလာမယ္႔ႏွစ္
ปีใหม่ႏွစ္သစ္ကူး