ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ครึ่งชั่วโมง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ครึ่งชั่วโมง

    ภาษาพม่า နာရီ၀က္

    อ่านว่า หน่า ยี่ แว่ด

    หมวดหมู่ หมวดวัน เวลา

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ครึ่งชั่วโมง"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
หนึ่งชั่วโมงတစ်နာရီ
ครึ่งเดือนလ၀က္
ครึ่งปีႏွစ္၀က္