ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "คนไข้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "คนไข้"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
คนบาดเจ็บလူနာ
ประวัติคนไข้လူနာရဲ႕အခ်က္အလက္