ข้าวสวย

คำศัพท์ไทย

หมวดอาหาร ›

ภาษาพม่าထမင္း

อ่านว่าทะมิ้น

1