ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ข้าวสวย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ข้าวสวย

    ภาษาพม่า ထမင္း

    อ่านว่า ทะมิ้น

    หมวดหมู่ หมวดอาหาร