ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ข้าวต้ม"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้