ข้าวต้ม

คำศัพท์ไทย

หมวดกับข้าวและอาหาร ›

ภาษาพม่าဆန္ျပဳတ္

อ่านว่าสั่น ปย่ก

1

หมวดอาหาร ›

ภาษาพม่าဆန္ျပဳတ္

อ่านว่าซามปะยื่ว

1