คำศัพท์ไทย-พม่า

ขี้เกียจ

คำศัพท์ไทย

ทั่วไป ›

ภาษาพม่าအပျင်းကြီးသော

1