ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ขาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ขาย"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
ไม่ขายမေရာင္းဘူး
ขายไหมေရာင္းမလား
ร้านขายขนมကုန္စံုဆိုင္
ร้านขายนาฬิกาနာရီဆုိင္
ร้านขายดอกไม้ပန္းဆိုင္
ร้านขายผลไม้သစ္သီးဆုိင္
ร้านขายข้าวสารဆန္ဆိုင္
ร้านขายไม้သစ္ဆိုင္
ร้านขายยาေဆးဆိုင္