ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ขอโทษ (Sorry)ใช้เรียกผู้ใหญ่หรือผู้อาวโสชาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขอโทษ (Sorry)ใช้เรียกผู้ใหญ่หรือผู้อาวโสชาย

    ภาษาพม่า ေတာင္းပန္ပါသည္

    อ่านว่า เตาปาร์บ่าแด่

    หมวดหมู่ ทั่วไป