ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ขมิ้น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ขมิ้น

    ภาษาพม่า နန္ႏြင္း

    อ่านว่า ซะนวิน

    หมวดหมู่ ผักและผลไม้